Loket

ADRESA: Pavlinska ulica 5,      42 000 Varaždin

KONTAKT: +(321) 48 659 779
office@loket.solutions

RADNO VRIJEME: Od pon do petka 08:00h-16:00h 

NAŠI OPĆI UVJETI

Općenito

Ovi uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja odnose se na sve poslovne odnose između nas i naših kupaca. Osim ako nije drugačije dogovoreno

Smatrat će se da su ovi uvjeti prihvaćeni najkasnije po primitku naše robe ili usluga. Protupotvrde naših kupaca u vezi s njihovim uvjetima i odredbama ili uvjetima kupnje ovime se izričito odbijaju.

Oni također neće biti prepoznati ako im se ponovno izričito ne usprotivimo nakon što ih primimo. Ugovori koji odstupaju obvezuju samo ako ih pismeno potvrdimo.

Prava kupca iz ugovora sklopljenog s nama nisu prenosiva. Ništavost pojedinih ugovornih odredbi ne temelji se na valjanosti ugovora.

 

CIJENE:

Naše ponude su neobvezujuće i neobvezujuće. Izjave o prihvaćanju i sve narudžbe zahtijevaju našu pisanu ili teleks potvrdu da bi bile pravno učinkovite.

Slanjem ili primanjem potvrde narudžbe, vaša će narudžba biti prihvaćena od nas kao jedna narudžba. Znakovi,ilustracije, dimenzije, težine ili drugi podaci o izvedbi, uključujući podatke o isporuci, obvezujući su samo ako je to izričito pismeno dogovoreno između kupca i nas. Ne moramo izvršiti reviziju.

U mjeri u kojoj nam kupac dostavi mjere, dimenzije, uzorke, predloške, tehničku dokumentaciju, nosače podataka ili slično predali, nismo ih dužni provjeravati. Također nismo dužni provjeravati prikladnost ponuda.

Zadržavamo isključivo vlasništvo i autorska prava na ilustracije, crteže, dokumente i modele koji pripadaju ponudi. Oni su samo približni osim ako ih nismo izričito označili kao obvezujuće.

Cijene vrijede samo ako se izvrši cijela narudžba. Cijene su izražene neto u eurima, plus zakonski PDV, a dospijevaju odmah po izdavanju računa. Izračunavaju se na temelju trenutnih tržišnih cijena i mijenjaju se u istoj mjeri ako cijene mijenjaju naši dobavljači.

Ponuđene cijene općenito nisu obvezujuće osim ako njihova obvezujuća priroda nije izričito obećana. Carine, poreze, pristojbe i/ili druge naknade i sve nastale i povezane troškove izvan Republike Austrije snosi kupac.

 

ZADRŽAVANJE VLASNIŠTVA:

Isporučena roba ostaje naše vlasništvo do pune isplate.

 

PRAVO NA POVLAČENJE:

Mrežice posebnih dimenzija izrađuju se po narudžbi i nisu podložne zamjeni. Zaliha ili standardna roba mogu se zamijeniti u roku od 5 radnih dana.  Troškove povrata snosite sami ako isporučena roba odgovara naručenoj.

 

DOSTAVA:

Predviđeni datumi isporuke su okvirni datumi i ne smatraju se obvezujućim. Ekspresne dostave se naplaćuju samo uz 20% nadoplate (vidi ponudu). Mjesto ispunjenja i izvedbe je Graz.

Dostava je na račun. Utovar i otprema su neosigurani i na rizik kupca. Naš kupac je dužan, u mjeri u kojoj je to tehnički potrebno, staviti na raspolaganje opremu ili djelatnike potrebne za istovar.

Imamo pravo izvršiti djelomične isporuke ako je to za vas razumno. Dodatni troškovi dostave nastaju samo ako su izričito dogovoreni. U slučaju da je pravovremena isporuka i/ili izvršenje usluga onemogućena višom silom, štrajkom, prekidom rada, blokadom, požarom, elementarnim nepogodama, sprječavanjem transporta, službenim mjerama ili kašnjenjem u isporuci, rok isporuke će se odgovarajuće produžiti .

U slučaju da se dogovoreni rok isporuke ne može ispoštovati iz razloga za koje nismo odgovorni, kupac će biti odmah obaviješten i saopćen novi rok isporuke.

 

RAZDOBLJE OBVEZIVANJA:

Na svaku ponudu vezani smo 3 mjeseca, osim ako nije pismeno dogovoreno drugo obvezujuće razdoblje. Ponuda je važeća podložna tiskarskim greškama i pogreškama.

 

OSTAVKA:

Imamo pravo odustati od ugovora ako ispunjenje ugovora postane nemoguće iz razloga za koje nismo odgovorni. Nadalje, imamo pravo na povlačenje ako kupac djeluje i ponaša se u suprotnosti s ugovorom. To se posebno odnosi na skrivnu povredu obveze suradnje.

 

UVJETI PLAČANJA:

Cijene su izražene neto u eurima, plus zakonski PDV, a dospijevaju odmah po izdavanju računa.

Za narudžbe iznad 2.000,00 € plaća se akontacija kao potvrda narudžbe, što je posebno navedeno na pojedinoj ponudi i posebno regulirano. Nakon što je roba isporučena ili izdana faktura, dogovoreni preostali iznos dospijeva odmah.

U slučaju kašnjenja plaćanja, nakon opomene za plaćanje, bit će izdana opomena u kojoj će nastati troškovi opomene od 10,00 €, plus zatezne kamate. Ukoliko kupac ni nakon toga ne plati račun, daljnju pravnu obradu preuzima pravna služba naše tvrtke.

Kupac izričito priznaje propisane uvjete isporuke i plaćanja kao obvezujuće. Primjenjuje se austrijski zakon, koji se može platiti i tužiti pred nadležnim sudom u Grazu. 

 

MONTAŽNI RADOVI:

Prije početka montaže naš voditelj montaže na gradilištu mora dobiti ime odgovornog voditelja gradilišta. Sva pristupna područja i prilazi, kao i radna područja moraju biti dostupni. Na prikladan način mora biti dostupno dovoljno skladišnog prostora za skladištenje robe koja se sastavlja.

Priključci za napajanje trebaju biti osigurani u dovoljnom broju sa zaštitom za nas besplatno. Molimo za pojašnjenje prije početka montaže. Na području gradilišta ne smije biti kabela, vodova, cijevi ili odvodnje koji bi mogli biti oštećeni tijekom radova na dubini od 100 cm, odnosno moraju biti prijavljeni i obilježeni.

Napominjemo da LOKET GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja kabela koji nisu označeni ili su neispravno označeni.

Na području gradilišta nije dopušteno kamenje, stijene ili zagađena mjesta koja bi ometala izvođenje građevinskih radova mini bagerom, a ako je tako, o njima se mora unaprijed dogovoriti.

Oznake mreže ograde ili sustava rukohvata, s kutovima, krajnjim točkama ili točkama vrata i kapija, moraju se odrediti prije početka radova i razjasniti s našim majstorom na početku izgradnje.

Općenito, narudžbe za gradilište prihvaćamo samo nakon pregleda i razgovora na gradilištu.

 

GENERALNI DIREKTOR:

Ivan Jacan
Graz, 2017